Wykładowcy

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Krajowy Konsultant Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Profesor Michel Wawrzyniak       

Specjalista psychologii klinicznej, Prezes Francuskiego Towarzystwa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Nauk Pokrewnych poprzedniej kadencji. Redaktor naczelny "Perspectives psy” – francuskiego czasopisma naukowego na temat psychiatrii i psychologii klinicznej.

Dr Roland Burghardt  

Dyrektor Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki Dzieci i Młodzieży -Klinikum Frankfurt (Oder)

Profesor Michal Goetz     

Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Nauk Pokrewnych (IACAPAP) Ordynator Psychiatrycznego Oddziału Diagnostycznego - Motol University Hospital; Profesor Drugiego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Karola w Pradze

Dr Monika Szewczuk-Bogusławska   

Adiunkt w Klinice Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Wojewódzki Konsultant Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – Dolny Śląsk

Dr Tomasz Srebnicki     

Wykładowca i dyrektor dydaktyczny w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT Psycholog, Asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM,

Dr Bruno RIST   

Ordynator Oddziału Psychiatrii Młodzieży w w Fondation de Santé des Etudiants de France pod Paryżem Członek Rady Naukowej i Administracyjnej Francuskie Towarzystwo Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Dyscyplin (SFPEADA)

Sylwia Wojtysiak

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. certyfikowana psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, socjoterapeutka, seksuolożka. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami z szerokim spektrum zaburzeń, a także problemami więzi z parami, rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Profilaktyczka i promotorka zdrowia, pedagożka. Kierownik Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Monar w Koninie, dyrektorka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej i Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Jakub Bieniecki 

Certyfikowany psychoterapeuta, profilaktyk, pedagog w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przedstawiciel Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPI.

Mario Horst Lanczik 

Specjalista ds. psychiatrii i psychoterapii. Biegły sądowy przy sądzie rejonowym w Bolzano (Włochy)

Przemysław Zakowicz 

SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Klinika Psychiatrii w Poznaniu, Zakład Genetyki w Psychiatrii

Olga Grodzka, (SKN Psychiatrii UZ)

Kinga Kociełowicz (SKN Psychiatrii UZ)                                              

Joanna Kłos, (SKN Psychiatrii UZ)

Olga Sadowska (SKN Psychiatrii UZ)