Po konferencji...

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z konferencji.
Wkrótce dostępne będą zaprezentowane wykłady.
Raz jeszcze dziękujemy sponsorom.